INEZ VAN EIJK

 

 

 

Laatst verschenen Lucy op het schoolplein met olijven. Verhalen. Uitg. Lias, 2015. 176 p. 19,95 E

 

Bundel met 17 ernstige en lichtvoetige, onvoorspelbare verhalen over mensen. Rake karakterschetsen van oude en jonge mensen, die uit onhandigheid of berekening in vreemde of pijnlijke situaties verzeild raken. Het leven is geen lolletje, maar soms gloort er hoop.

 

‘In soepel en geestig proza toont Inez van Eijk zich een scherp maar liefdevol waarnemer van het menselijk bedrijf.’  (Rudi Wester)

‘De subtiele manier waarop ze spanning oproept! Mooie, heldere taal.’ (Thomas Verbogt)

 

Een bundel met overwegend autobiografisch werk is in voorbereiding.

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

  

 

Inez van Eijk werd geboren in januari 1940, in Amsterdam-west. Na de lagere school bezocht zij de Eerste Vijfjarige HBS-B aan de Keizersgracht (het huidige kantoor van Amnesty International). Na haar eindexamen in 1957 ging ze medicijnen studeren, maar stapte na een jaar over op de studie Nederlandse taal- en letterkunde, eveneens aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1959 bewoonde ze verschillende studentenkamers, onder meer aan de Egelantiersgracht en in de Runstraat. In 1969 behoorde ze tot de eerste groep Bijlmermeerbewoners, maar drie jaar later verhuisde ze naar Amsterdam-zuid, waar ze nog steeds woont. Ze is gescheiden en heeft geen kinderen.

 

Inez van Eijk is te bereiken via Uitgeverij Lias in Hilversum : www.uitgeverijlias.nl

 

 

 

 

ACTIVITEITEN

 

 

= 1962-1971: docente Nederlands (aan de driejarige HBS, later school voor HAVO in de Zocherstraat te Amsterdam)

 

= vanaf 1965: redactioneel medewerker aan en samensteller van documentaires voor de VARA-televisie (een vrouwenprogramma en een programma voor ouderen)

 

= 1966: eerste publicaties (Algemeen Handelsblad)

 

= lid adviesraad inzake invoering mammoetwet

 

= 1967: direct betrokken bij de oprichting van de aktiegroep Man Vrouw Maatschappij (op initiatief van Joke Smit), die in het kader van de Tweede Feministische Golf ijvert voor doorbreking van de vaste rollenpatronen voor mannen en vrouwen en de daaraan verbonden maatschappelijke consequenties

 

= eind jaren zestig: actief in de Kritische-Lerarenbeweging, die democratisering van het onderwijs voorstaat

 

= 1971-1972: redacteur en van 1972-1974 hoofdredacteur van De Grote Spectrum Encyclopedie

 

= 1974-1975: beleidsmedewerker Onderwijskundig Studiecentrum

 

= 1975-1985: docente Nederlands en conrector aan een school voor HAVO en Atheneum in Breukelen

 

= 1985-1989: medewerker afdeling marketing bij de Robeco Groep in Rotterdam; onder meer verantwoordelijk voor het magazine Safe en de activiteiten op het gebied van sponsoring, uitmondend in de Robeco Zomerconcerten

 

= 1989-1990: Fondsredacteur bij uitgeverij Het Spectrum

 

= 1990 - free lance publiciste en docent/trainer op het gebied van taalbeheersing en sociale vaardigheden, voor onder meer KPN, Generali (verzekeringen) en verschillende instituten voor opleiding en training;

 

= 1994: samenstelling en presentatie van de Teleac-cursus Etiquette

 

= 1994-1996 jurylid voor de Debutantenprijs Dordrecht

 

 

 

 

PRIJZEN

 

 

1993 Zilveren Griffel; voor het kinderboek Lieve engerd, de groetjes (samen met Marijn Backer)

 

 

 

 

PUBLICATIES IN BOEKVORM (NON-FICTIE EN FICTIE)

 

 

De middenschool (Het Spectrum, 1975)

 

Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks (dooddoeners en gezegden; Het Spectrum, 1978-4e dr.1980) 

 

Zo lust ik er nog wel een (vervolg op vorige; Het Spectrum, 1980)

 

Had dat dan gezegd (assertief reageren; Het Spectrum, 1983; later als Had ik dát maar gezegd, 1985)

 

Etiquette vandaag (Het Spectrum, 1983)

 

Dooddoeners en stoplappen (Het Spectrum, 1987)

 

De Taalhulp (Bert Bakker, 1982; Contact 2e-14e druk, 1994)

 

De Brievenhulp (Contact, 1983-18e druk 1993)

 

De Spreekhulp (Contact 1986)

 

Etiquette; hoe gedraag ik me en blijf ik toch mezelf (Het Spectrum, 1987; 4e druk 1995)

 

De Schrijfhulp (Contact, 1989)

 

Spreken en schrijven (Het Spectrum, 1990)

 

Feesten en partijen (Het Spectrum, 1991)

 

Stijlvol feestvieren (Het Spectrum, 1991)

 

Nieuwe etiquette (Het Spectrum 1991)

 

De Sollicitatiehulp (Contact, 1991-7e herziene druk 2000)

 

Ha, dictee (Balans, 1992)

 

Ha, dictee 2 (Balans, 1993)

 

Van Allerheiligen tot Sint-Juttemis (achtergronden van onze feestdagen; Kosmos-Z&K, 1993, 4e druk 1998)

 

Gezond bewegen (oefentherapie Mensendieck; Kosmos, 1993)

 

Hoe hoort het? (Samsom, 1994)

 

Je moest toch zo nodig... over de keuzes die vrouwen maken (Thema, 1994)

 

Bij jou of bij mij (erotische etiquette; Contact 1994; 2e druk 1994)

 

Zu dir oder zu mir (Kabel Verlag, 1994; pocket 1995)

 

Feest! (Kosmos-Z&K, 1995)

 

Het totale taalboek (Balans, 1995; 3e druk als Rainbowpocket)

 

Als m'n tante een snor had (8000 dooddoeners en stoplappen; Contact, 1995)

 

Etiquette van A tot Z (Teleac, 1994, Het Spectrum 1997)

 

Het groot taal- en manierenboek voor op het werk (Contact, 1996)

 

World War II and the Aftermath in the Netherlands (Ministerie van VWS, 1998)

 

De nieuwe taalhulp (Contact, 1999)

 

Etiquette; over moderne omgangsvormen  (Contact, 2000, 2004)

 

Hoog spel; lexicon van de verleiding (HP/De Tijd, 2001)

 

Voorhoede van een andere tijd; bloei en teloorgang van Studenten Sociëteit Olofspoort (Contact, 2002)

 

Handboek Gezin en gezondheid (Unieboek, 2003)

 

Huishoudkalender (Archipel, 2005)

 

Overlevingsgids voor de moderne tijd. Etiquette van A-Z. (Contact; Met een voorwoord van Daniela Hooghiemstra, 2009)

 

korte verhalen in: Reizen etc. De beste Nederlandse en Vlaamse reisverhalen van 2004 (Contact), Inpakken en wegwezen (Contact, 2007, 2009, 2010), De tweede ronde Winter 2008 (Mouria), Nynade; kunst en letteren (NymfaeumPers, december 2009), Kort verhaal Lente 2010 (Mouria)

 

Lucy op het schoolplein met olijven. Verhalen. Uitg. Lias, 2015

 

 

 

 

CO-PRODUCTIES

 

 

Honderd helden uit de Nederlandse literatuur (de Bijenkorf, 1985; met Rudi Wester; later bij Agathon)

 

Wegwijs in de psychiatrie (Boom, 1986; met H.J.C. Ras; 6e geheel herziene druk 2001)

 

Onder de wol (Contact, 1989; met Rudi Wester)

 

Bob's beregoeie manierenboek (de Bijenkorf,1990; met Gerrit de Jager)

 

De taal- en stijlgids (onder pseudoniem Eva Lindeboom; Intermediair loopbaanbibliotheek, 1994; met Bert Edens)

 

Titulatuurgids (SDU, 1991; met G.H.A. Monod de Froideville e.a., 2e druk 1995)

 

Lieve engerd, de groetjes (Contact, 1992; met Marijn Backer; 2e druk 1993)

 

Seks voor beginners (Contact, 1995; met Willeke Bezemer)

 

Taaltips (losbladige uitgave 1993-1997; met Riemer Reinsma)

 

Eigenwijs (Piramide, 1998; met Mieke de Haan, illustraties)

 

Wereldwijd zakendoen; communiceren, netwerken, vergaderen, onderhandelen in 19 landen (Contact Business, 1999; met Eleonore Breukel, 2e druk 2000)

 

Eekhoorntje op lange weg; over het schrijven van korte verhalen en ander proza (Contact, 1999; met Egbert Warries)

 

Schrijf me! (De Fontein, 2003; met Marijn Backer)

 

Alles over seks (Het Spectrum, 2004; met Willeke Bezemer)

 

Honderd helden uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur (Prometheus, 2004; met Rudi Wester)

 

 

 

 

GHOSTWRITING

 

 

Met recht leven (mr.G. Besier; memoires van een jurist; Servo, 1992)

 

Op verhaal komen (Wybe Veenbaas; over psychotherapie; Scheffers, 1994)

 

Foutloos spellen (Felix van de Laar; Het Spectrum, 1994; herziene druk 1996)

 

Dylan Thomas (Karel Wasch; biografie; Indigo, 1998)

 

Protocol (Henrik de Groot; over zakelijke bijeenkomsten; Contact, 2001, 3e druk 2008)

 

Twee carričres op een kussen (Aukje de la Haye e.a.; over zelfcoaching voor echtparen; Archipel, 2001)

 

De liefdesladder (E.M. van den Eerenbeemt; over gezinstherapie; Archipel, 2003, 11e druk 2007)

 

 

 

 

ARTIKELEN, INTERVIEWS, RECENSIES, COLUMNS in:

 

 

= verschillende onderwijsbladen (in de jaren zestig, zeventig)

 

= het Algemeen Handelsblad, later NRC-Algemeen Handelsblad, Trouw (recensies over fictie), Sekstant, Vrouw & Bedrijf, Opzij, AD-Magazine, Intermediair, Esquire, Taalactief en diverse bedrijfs- en managementbladen, incidenteel HP, De Groene Amsterdammer, Psychologie en Onze Taal

 

= verzamelbundels, onder meer van het Genootschap Onze Taal, uitgaven van SDU en Inmerc

 

= recensies voor Recensieweb (2010, 2011)

 

 

 

 

EINDREDACTIE EN REDACTIE

 

 

= non-fictie voor onder meer Meulenhoff, Unieboek, Het Spectrum, Coutinho

 

= specials voor Opzij, het maandblad Sponsoring, bulletins en uitgaven van advies- en trainingbureau Bezemer&Kuiper en titels in de reeks Intermediair Loopbaanbibliotheek

 

= brochures, gelegenheidsuitgaven en jaarverslagen voor bedrijven, instellingen op het gebied van onderwijs en van de geestelijke gezondheidszorg en overheidsinstelllingen (onder meer het Ministerie van VWS en de Dienst Belastingen)

 

 

 

 

BLOEMLEZINGEN

 

 

Kaas & Brood en Bikkelacht; ongeregelde studentenschrifturen 1953-1966 (Thomas Rap, 1981)

 

... en dromen in het gras (poëziebloemlezing; Leopold, 1985)

 

Muzikaal verhaal; muziek in de Nederlandse literatuur (Agathon, 1988)

 

Amsterdam dus (poëziebloemlezing; Thomas Rap, 1991)

 

De beste taaltips (Samsom, 2000)

 

 

 

 

VERTALINGEN uit het Engels:

 

 

Beroemde detectives (Julian Symons The Great Detectives; Het Spectrum, 1982)

 

Daad tegen verraad (Christopher Hudson The Final Act; Het Spectrum,1982)

 

Over management (Theodore Levitt: Thinking About Management; Balans, 1991)